Kursens målsättning

 • Hjälpa dig att öka hastigheten på ditt innovationsföretagande.
 • Hjälpa dig att hitta rätt kommersialiseringsväg och affärsmodell.
 • Hjälpa dig att leda och hålla ihop Startup/Innovationsteamet.

Kursens uppbyggnad

 • Kursen består av 4 kursdelar
 • 3 kursdelar som tillsammans innehåller 26 lektionspaket.
 • Varje lektionspaket består av ca.1h föreläsning samt 10 instuderingsfrågor
 • Instuderingsfrågorna har 4 svarsalternativ och är självrättande.
 • När du svarat rätt till 80%, så blir lektionen godkänd.
 • Kursdel 4 är ett diplomeringsprov med 78 helt nya frågor.
 • Vid 70% rätt under en tid på 90 min, erhålls ett diplom, “Diplomerad Innovation Leader”.

Fakta om Kursen

 • Denna utbildning är helt på distans utan fysiska träffar. Du kan läsa vart än du befinner dig och har dator- och internetåtkomst.
 • Några lektioner är Live-Online och du bokar tiden i kursdel 3.
 • Du kan jobba samtidigt som du läser hos oss, då du själv väljer hur du vill lägga upp dina studier! 
 • Kursen handlar till en stor del om svenska förhållanden.
 • Du har tillgång till vår online lärplattform dygnet runt under 1 år. Läs när det passar dig bäst!
 • Kursen är på eftergymnasial nivå och av föreläsningstyp. Varje lektion kan ta 2-5 timmar att studera in.
 • Den faktiska studietiden är individuell. Då tidsåtgången för en lektion varierar kraftigt, beroende på förkunskaper.
 • Studietiden vid 2 lektioner i veckan=13 veckor, vid 4 lektioner 6,5 veckor.
 • Utbildningen vänder sig till företagare och arbetsgivare/organisationer

Innovationsmiljö, Kommersialiseringsvägar

Kursdelen ska ge förståelse för att branscher fungerar på olika sätt och förklara olika aktörers roller i det svenska innovationssystemet. Detta ska i sin tur leda till att du som innovatör eller Startup-teamet, snabbt ska komma till insikt vilka delar av innovationssystemet som kan vara aktuella att ta hjälp av.
Du/teamet får kunskap om olika kommersialiseringsvägar och hur man hittar finansiering.
Kursdelen kommer att ge dig många svar, men framförallt så kommer du veta hur saker hänger ihop och du kan leta vidare själv.

Värdeinnovation, Kommersialiseringsmetoder (eng.)

Kursdelen är på engelska. Du får alltså en kursdel affärsengelska på köpet!
Att skapa rätt affärsmodell är konst där man behöver grundläggande kunskap om de metoder som finns för att kunna skapa detta. En fungerande affärsmodell och strategi, samt att det hela leder till en värdeinnovation är avgörande för att du ska få finansiering eller partners till din Startup eller ditt innovationsföretag.

Teamutveckling och Ledning för Startups

Uppfinna gör man ensam, innovation uppstår i team. Därför hamnar idén/uppfinningen till slut i ett innovationsföretag eller i en Startup. Innovationsteamen kommer att påverkas psykologiskt av olika faktorer. Dels yttre faktorer, dels av påverkan mellan gruppmedlemmarna i uppstartsprocessens olika faser.
För att slippa frustration och undvika splittring i ett team, så måste man ha kunskap om hur människor fungerar tillsammans. Kursdelen ger kunskaper som gör det möjligt att stå emot det tryck som var och en i teamet utsätts för.

Diplomeringsprov

Kursen avslutas med ett diplomeringsprov, med 78 helt nya frågor. 
Vid 70% rätt under en tid på 90 min. erhålls ett diplom, “Diplomerad Innovation Leader”.

Beställ din kurs här!

För mer information och beställning

Utbildningen administeras av Folkuniversitetet.

Klicka på knappen nedan och du kommer till utbildningen